blog

Blog / 13.05.2021

"Johann Sebastian Bach - najbardziej godny zaufania intymny kochanek sztuki muzycznej" /J. N. Forkel/ Nasze spojrzenie jest asymetryczne. Spiętrzamy piramidę schematycznego odbioru, zasłaniając dzieło katalogiem aspiracji. Może to pozorne "ułatwienie" słuchania, poprzez analityczne "rozkręcenie" na czynniki pierwsze mechanizmów rządzących misternie utkaną strukturą, stanowi nieoczekiwane zaciemnienie treści?...

Blog / 23.04.2021

Dramatyczna nieprzystojność chwili. Przeistoczenie nieskrępowanych zabarwień temperamentu. Kosmiczna metamateria zmysłowości. Song o pewności niestabilnej egzystencji bytu, w ontycznej strukturze pytania o sensy utajone. Nawet gdyby pewność stanowiła odniesienie długofalowe, to prowadziła by twórcę tylko w stopniowe utwierdzanie się w bezkresnym bezsensie nieustannego płodzenia. Działanie to...

Blog / 27.03.2021

To prawdziwie nieokiełznany pejzaż doświadczeń. Tuż za znaną przestrzenią, na obrzeżach wynurzeń nieprzeistoczonych, w splątanych dywagacjach niezaktualizowanego światopoglądu. Tam. Miejsce jak każde inne, choć nieznane. Swoją tajemniczością przywołujące, namiętnie wypatrywane. Cichy zagajnik, nieprzejednany. Ot, punkt na mapie, o którym nie mówi się z pogardą ni...

Blog / 26.02.2021

Niesłychanie skomplikowana jest sytuacja duchowo-społeczna człowieka "zachodu". Jego temperament, położenie względem indywidualności, przejrzystości, niedualności stworzenia, w problematycznym ujęciu edukacyjnym - "musi" - zostać poddana konfrontacji z hierarchizacją sprzecznych teorii, wykoncypowanych na ekstremalnie niedorzecznych podwalinach. Gdyby świat stworzony uzyskał status dzieła, działalność człowieka zostałaby przestawiona na...

Blog / 15.01.2021

Ekstremalnie nieintencjonalne zniekształcenie. Pryzmat. Zakrzywienie. Nad-świadoma reinterpretacja stadnych ocknięć kuluarowych. Może to przez proces analityczny? Przekształcanie, podkreślanie, przestawianie - układanie od nowa perspektywy, nadawanie znaczeń temu, co w pędzie zdawało się tylko ułudą? Świat opowiedziany staje się świadkiem złożoności emocjonalnej czasu zmierzchłego, rozgrywającego się na...

Blog / 30.12.2020

Niemożności. Odwlekane samouczki. Bezsprzeczne powinności. Tygiel osobowości. Niczym nie zmącona przestrzeń doświadczania. Gdyby prześwietlić człowieka całościowo - od myśli, emocji, planów aż po najwcześniejsze wspomnienie - można by zapewne przerazić się jego wzmożonym poczuciem konieczności procesowania. Wszystko zaczynało by się od jakiegoś niewytłumaczalnego procesu dzielenia...