blog

Blog / 26.02.2021

Niesłychanie skomplikowana jest sytuacja duchowo-społeczna człowieka "zachodu". Jego temperament, położenie względem indywidualności, przejrzystości, niedualności stworzenia, w problematycznym ujęciu edukacyjnym - "musi" - zostać poddana konfrontacji z hierarchizacją sprzecznych teorii, wykoncypowanych na ekstremalnie niedorzecznych podwalinach. Gdyby świat stworzony uzyskał status dzieła, działalność człowieka zostałaby przestawiona na...

Blog / 15.01.2021

Ekstremalnie nieintencjonalne zniekształcenie. Pryzmat. Zakrzywienie. Nad-świadoma reinterpretacja stadnych ocknięć kuluarowych. Może to przez proces analityczny? Przekształcanie, podkreślanie, przestawianie - układanie od nowa perspektywy, nadawanie znaczeń temu, co w pędzie zdawało się tylko ułudą? Świat opowiedziany staje się świadkiem złożoności emocjonalnej czasu zmierzchłego, rozgrywającego się na...

Blog / 30.12.2020

Niemożności. Odwlekane samouczki. Bezsprzeczne powinności. Tygiel osobowości. Niczym nie zmącona przestrzeń doświadczania. Gdyby prześwietlić człowieka całościowo - od myśli, emocji, planów aż po najwcześniejsze wspomnienie - można by zapewne przerazić się jego wzmożonym poczuciem konieczności procesowania. Wszystko zaczynało by się od jakiegoś niewytłumaczalnego procesu dzielenia...

Blog / 21.11.2020

Mogłoby się wydawać, że w niezachwianej przestrzeni zbytków, cała ta akupunktura dźwięków, to tylko blamaż, coś poza podstawowym czynnikiem kształtującym samoświadomość jednostki. Zdecydowanie jest przecież rozsądniej odsiewać imaginację od problemów racjonalnie dotykających jednostkę i społeczeństwo, marginalizując tym samym, odsuwając w bliżej nieokreśloną przyszłość konieczność zmierzenia...

Blog / 14.11.2020

Już wiem. Listopad jest kosmicznym , nieokiełznanym, nieodgadnionym centrum wszechświata. Niby wokół stopniowy rozkład, a pod powierzchnią tli się tak wiele cudownych, nowych idei. Już wiem czemu jesteś z listopada. Dosadny opis złożonej osobowości kogoś, o kim z czasów niepamiętnych z myśli wydobywam kryształy. Zmrożone wspomnienia...

Blog / 06.11.2020

Niczego nigdy nie postanowił. Zatrzymał się w krysztale ekstremalnych wyzwań wykrztuśnych, za którymi zionęła przepaść dystyngowanych gestów decyzyjności bezspornej. Przestrzeń. Dal. Konkretyzacja. Trzy filary intelektualizmu postępowego. Możliwość bezbolesnej tranzycji. Kategoryzacje, interdyscyplinarność - innymi słowy niespełnienie. W dali dostrzegał eksperymentalne idee, którym nigdy nie odmawiał...

Blog / 16.10.2020

"Przyjemność jaką znajduję w pięknie przypomina zatem dar, ofiarowywany przeze mnie danemu przedmiotowi, który z kolei jest darem dla mnie. W tym aspekcie przypomina ona przyjemność jakiej ludzie doświadczają w gronie przyjaciół." /R. Scruton, "Piękno"/ Czułość jest tym ogniwem komunikacji międzyludzkiej, które z niebywałą mocą reorganizuje...

Blog / 26.09.2020

"Ale zaraz potem, gdy wydobywał z instrumentu dźwięki archaicznych utworów, twarz jego wyrażała samą miękkość, rozmarzenie, oderwanie od spraw ziemskich, jak gdyby dostrzegał bezpośrednio działającą ostateczną konieczność wszelkiego stawania się, a spojrzenie spoczywało w dali...

Blog / 31.08.2020

"Jestem jak człowiek, który nie żył od tego czasu, a teraz zmartwychwstaje. I zmartwychwstając, odnajduję wszystkie uczucia mojego byłego życia, równie młode, równie palące...