Maj 2022

Blog / 05.05.2022

"Muzykalne natury, które poza tym posiadają jeszcze zmysł kreatywności, potrafią zatracić się przy fortepianie. Augusta zaczęła fantazjować, ale, by nie zakłócać ciszy otoczonego kultem zmarłego domu, używała tylko pedału tłumiącego dźwięki. Wiem, że porywały mnie jej pasaże, harmonie i rozpływające się dysharmonie tonów, jej...