Sierpień 2023

Blog / 19.08.2023

"Myśmy naprawdę Boga zobaczyli w każdym przedmiocie. Jak ja teraz widzę moich przyjaciół, którzy jadą do środkowej Ameryki, żeby na te Góry Skaliste tam włazić, kiedy przecież ja mam to przeżycie tu, z tą otwartą książką białą, która na tej czerwieni czy na tej żółci...