Marzec 2020

Blog / 24.03.2020

"Gdy świat staje się potworny i popełnia zbrodnie, którym nie mogę zapobiec, wysuwam twierdzenie, że gdzieś poza tym światem jest jeszcze inny, że są światy ludzkie, twórcze, które możemy przeciwstawiać siłom nieludzkim i niszczycielskim. Tylko ta myśl pozwala mi zachować równowagę." /A. Nin, 1938/ Kronika doświadczeń...