Grudzień 2021

Blog / 08.12.2021

"Szczęściem pisarza jest myśl, która cała staje się uczuciem, jest uczucie, które całe staje się myślą. [...