Maj 2023

Blog / 05.05.2023

"Swann miał uczucie, że muzycy nie tyle grają ową frazę, ile dopełniają obrzędów potrzebnych na to, aby się zjawiła, że przystępują do niezbędnych zaklęć, aby uzyskać i przedłużyć o kilka chwil cud objawienia. Niezdolny już widzieć, tak jak gdyby należała do jakiegoś świata ultrafioletowego, odczuwał...