Sierpień 2021

Blog / 27.08.2021

"Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dziewica? Brzegami sinej Świteziu wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny. A on jej kwiaty do wianka: Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanka. [...