Wrzesień 2022

Blog / 08.09.2022

"Tylko tego pragnę: abyś uważnie słuchał moich pieśni wyrażonych przeze mnie, gdyż sam zarówno komponowałem jak i poprawiałem je. Inaczej nawet najlepsza pieśń, kiedykolwiek napisana, wyda się toporna i nieprzyjemna" /W. Byrd/ Zmieniające się przestrzenie horyzontalnej koniunktury zdarzeń. Zaprzeczenia nieprzerwanie stymulujące się na wzajem osią niezrabowanych...