blog

Blog / 24.02.2023

Dźwięki stają się bezradne. Płochliwie uciekają spod okrutnych dłoni. Dalej, wciąż dalej wćwiczają się w bieganinie po bezkresach bezładności. Nieposkromione, niezdyscyplinowane, niesłuchające dłonie. Palce mające zadania do wykonania. Zadania wielce sprzeczne z sercem i głową. Ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Aby równo. Aby sprawnie. Aby rozwiązywać...

Blog / 07.01.2023

"Bo choćby człowiek w nic nie wierzył, zdarzają się w życiu chwile, kiedy wyznaje się tę wiarę, której świątynia stoi najbliżej. [...

Blog / 17.11.2022

"Artysta jak Bóg - Stwórca jest wewnątrz dzieła, czy poza nim czy obok, czy nad nim, niewidzialny, wyszlachetniony przez oderwanie się od zewnętrznego świata." /J. Joyce, "Portret Artysty czasów młodości"/ Bycie stwórcą to nie lada wyzwanie. W wyznaniu Joyce'a jednak nie ma nic niemożliwego, nieosiągalnego w...

Blog / 08.09.2022

"Tylko tego pragnę: abyś uważnie słuchał moich pieśni wyrażonych przeze mnie, gdyż sam zarówno komponowałem jak i poprawiałem je. Inaczej nawet najlepsza pieśń, kiedykolwiek napisana, wyda się toporna i nieprzyjemna" /W. Byrd/ Zmieniające się przestrzenie horyzontalnej koniunktury zdarzeń. Zaprzeczenia nieprzerwanie stymulujące się na wzajem osią niezrabowanych...

Blog / 09.06.2022

"W tej chwili nie myślała o niczym i o nikim, a z warg ułożonych w uśmiech popłynęły dźwięki, które w tych samych odstępach czasu, w tych samych interwałach może wydawać każdy, ale które po tysiąc razy pozostawiają was chłodnymi, a po raz tysięczny pierwszy zmuszają...

Blog / 05.05.2022

"Muzykalne natury, które poza tym posiadają jeszcze zmysł kreatywności, potrafią zatracić się przy fortepianie. Augusta zaczęła fantazjować, ale, by nie zakłócać ciszy otoczonego kultem zmarłego domu, używała tylko pedału tłumiącego dźwięki. Wiem, że porywały mnie jej pasaże, harmonie i rozpływające się dysharmonie tonów, jej...

Blog / 01.04.2022

"Tempus fugit, aeternitas manet". "Czas i morze bez ruchu stać nie może." "Czas leczy rany". "Czas to pieniądz". "Komu w drogę temu czas". Czas mógłby być naszym sprzymierzeńcem gdyby tylko na nowo stał się zauważalny, namacalny. Gdyby łaskawie dłużył się niemiłosiernie niczym wspomnienie dziecięcej niecierpliwości i...

Blog / 10.03.2022

„Niemieccy słuchacze! Mówi do was niemiecki pisarz, którego twórczość i osobę wasi władcy skazali na wygnanie i którego książki, nawet gdy traktują o czymś najbardziej niemieckim – na przykład o Goethem – mogą przemawiać tylko do obcych, wolnych narodów w ich języku, dla was zaś muszą pozostać nieme i nieznane. Wiem, że...

Blog / 03.02.2022

"Za jedyne 40 złotych (cena książki) zdobywam karnet na dobre miejsce w tłumie gapiów. Nurzam się we wspaniałościach, z bliska oglądam sobie twarze, miny, gesty i stroje głównych osobistości, dobrze też słyszę, co aktorzy deklamują przy wtórze instrumentów." /W. Szymborska, "Lektury nadobowiązkowe"/ Niezaaranżowana perspektywa wszechogarniającego wejrzenia...

Blog / 13.01.2022

"Spo­koj­na je­stem w ci­szy. - Nie chcę my­śleć wię­cej - co mną jest gdzieś ode­szło w ja­kimś taj­nym celu - Pa­trzę w ogród zam­ko­wy na róż sto ty­się­cy ma­rząc o prze­to­wło­sym mych wdzię­ków min­stre­lu." /M. Pawlikowska - Jasnorzewska/  Każdy dźwięk wypływa z jakiejś ciszy. Zjawisko to może przybrać nie...