Styczeń 2022

Blog / 13.01.2022

"Spo­koj­na je­stem w ci­szy. - Nie chcę my­śleć wię­cej - co mną jest gdzieś ode­szło w ja­kimś taj­nym celu - Pa­trzę w ogród zam­ko­wy na róż sto ty­się­cy ma­rząc o prze­to­wło­sym mych wdzię­ków min­stre­lu." /M. Pawlikowska - Jasnorzewska/  Każdy dźwięk wypływa z jakiejś ciszy. Zjawisko to może przybrać nie...