Kwiecień 2021

Blog / 23.04.2021

Dramatyczna nieprzystojność chwili. Przeistoczenie nieskrępowanych zabarwień temperamentu. Kosmiczna metamateria zmysłowości. Song o pewności niestabilnej egzystencji bytu, w ontycznej strukturze pytania o sensy utajone. Nawet gdyby pewność stanowiła odniesienie długofalowe, to prowadziła by twórcę tylko w stopniowe utwierdzanie się w bezkresnym bezsensie nieustannego płodzenia. Działanie to...