Grudzień 2019

Blog / 28.12.2019

Żyć w cyklu. Nieśpiesznie poddawać się rygorom zmieniającej się rzeczywistości. A może raczej obecnej racjonalizacji, która zmienia się wraz z położeniem wobec danego układu współrzędnych?...