Lipiec 2021

Blog / 02.07.2021

„To atakowanie instrumentu miało jednak w sobie także jakby coś z tęsknoty do oparcia i schronienia, tak jakby przerażał go ów pokój i ożywiający go ludzie, jakby tam właśnie szukał ucieczki, a zatem właściwie w sobie samym, przed konfundującą go obcością, w którą nagle popadał. [...