Luty 2021

Blog / 26.02.2021

Niesłychanie skomplikowana jest sytuacja duchowo-społeczna człowieka "zachodu". Jego temperament, położenie względem indywidualności, przejrzystości, niedualności stworzenia, w problematycznym ujęciu edukacyjnym - "musi" - zostać poddana konfrontacji z hierarchizacją sprzecznych teorii, wykoncypowanych na ekstremalnie niedorzecznych podwalinach. Gdyby świat stworzony uzyskał status dzieła, działalność człowieka zostałaby przestawiona na...