blog

Blog / 19.11.2021

"Serdeczny język muzyki zawiera równie dla czucia naszego tajemnice, obudzające uniesienia i tęsknotę, jak widok natury. Jest to głos powszechnej matki natury, do każdego czucia przemawiający. Wesołość młodzieży, tęskność kochających, zapał rycerzów do sławy, uniesienia poetów, boski jej język niepojętym obudza sposobem. Za potokiem...

Blog / 27.08.2021

"Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dziewica? Brzegami sinej Świteziu wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny. A on jej kwiaty do wianka: Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanka. [...

Blog / 02.07.2021

„To atakowanie instrumentu miało jednak w sobie także jakby coś z tęsknoty do oparcia i schronienia, tak jakby przerażał go ów pokój i ożywiający go ludzie, jakby tam właśnie szukał ucieczki, a zatem właściwie w sobie samym, przed konfundującą go obcością, w którą nagle popadał. [...

Blog / 18.06.2021

Wieczność lub wieczna egzystencja. Atrybut Boga. Nie tyle nieskończony czas, co forma istnienia niepodlegająca ograniczeniom czasu. Forma trwania, nie wymagająca zmiany ani koniecznego następstwa. Słynna formuła bezczasowości, dostrzegająca istnienie przestrzeni nie poddającej się władaniom czasu, choć ekspansywnie ów czas eksplorującej, nadającej jej kształt, zmieniającej sposób...

Blog / 13.05.2021

"Johann Sebastian Bach - najbardziej godny zaufania intymny kochanek sztuki muzycznej" /J. N. Forkel/ Nasze spojrzenie jest asymetryczne. Spiętrzamy piramidę schematycznego odbioru, zasłaniając dzieło katalogiem aspiracji. Może to pozorne "ułatwienie" słuchania, poprzez analityczne "rozkręcenie" na czynniki pierwsze mechanizmów rządzących misternie utkaną strukturą, stanowi nieoczekiwane zaciemnienie treści?...

Blog / 23.04.2021

Dramatyczna nieprzystojność chwili. Przeistoczenie nieskrępowanych zabarwień temperamentu. Kosmiczna metamateria zmysłowości. Song o pewności niestabilnej egzystencji bytu, w ontycznej strukturze pytania o sensy utajone. Nawet gdyby pewność stanowiła odniesienie długofalowe, to prowadziła by twórcę tylko w stopniowe utwierdzanie się w bezkresnym bezsensie nieustannego płodzenia. Działanie to...

Blog / 27.03.2021

To prawdziwie nieokiełznany pejzaż doświadczeń. Tuż za znaną przestrzenią, na obrzeżach wynurzeń nieprzeistoczonych, w splątanych dywagacjach niezaktualizowanego światopoglądu. Tam. Miejsce jak każde inne, choć nieznane. Swoją tajemniczością przywołujące, namiętnie wypatrywane. Cichy zagajnik, nieprzejednany. Ot, punkt na mapie, o którym nie mówi się z pogardą ni...