blog

Blog / 29.02.2020

"Życie uczuć w muzyce stanowi analogon do życia uczuciowego człowieka; krąg uczuć muzycznych pokrywa się ze sferą uczuć ludzkich. [...

Blog / 25.01.2020

"Czym jest idea i forma adagia w muzyce? Ogniskiem i skupieniem, wyrazem i przedstawieniem najwyższego poziomu duchowości, także stanów mistycznych w dźwiękowej formie. [...

Blog / 11.01.2020

Navigare. Zwodnicza passa niesprzymierzonych sił względnego reagowania. Destabilizacja skrystalizowanej materii bytu. Nawigacja i przekraczanie polaryzacji, pozornych przeciwieństw w szczególnym uniesieniu emocjonalnym. W sztucznym świecie, zanurzenie się w przestrzeń niesprecyzowaną, nie wyznaczoną przez ewentualne fake newsowe guru, zdaje się być zaklinaniem rzeczywistości poprzez przestarzałe poszukiwania wewnątrz...

Blog / 04.01.2020

Intymność. Sfera niewyrażalnych emocji. W najprostszym z zagmatwanych światów, w kalejdoskopie odblasków, powtórki nabrzmiewają wzmożoną uczuciowością. To co było pragnieniem dni minionych całkiem, zamiera tylko w przestrzeni rozumowej, pozostając w pamięci zmysłowej tworzywem naszego "nowego świata". Ten...

Blog / 28.12.2019

Żyć w cyklu. Nieśpiesznie poddawać się rygorom zmieniającej się rzeczywistości. A może raczej obecnej racjonalizacji, która zmienia się wraz z położeniem wobec danego układu współrzędnych?...

Blog / 11.10.2019

Natura dźwięku filarem doskonałego wypowiadania się w dziele muzycznym. Jego natężenie, soczystość, jędrność. Nagromadzenie alikwotów, wszystkich składowych tonów, nadaje kształt tworzywu, które bez nadmiernej konceptualizacji staje się nośnikiem w pewnej mierze dookreślonej treści. Czy uzyskujemy rozmaite efekty kolorystyczne na fortepianie Erarda, czy na instrumencie współczesnym...

Blog / 13.09.2019

"Wyobraźmy sobie, że i n n y mówi i opowiada o tym, co ma przed oczyma. Mniej ważne okazuje się dla nas to, o czym wedle swej świadomości intencjonalnej mówi, a bardziej ważne to, że i jak mówi. W tym, jak mówi, wyraża się nie...

Blog / 01.09.2019

Wchodzę do kapsuły czasu. Bezpiecznej, statecznej, bez odwołania. Tam za zakrętem nie ma już lęku przed niedoskonałością, nie ma już pretekstów do ucieczki. Czas czasowi nierówny choć operują tą samą materią. Za oknem upał sycylijski, jeden z tych potężnych motywatorów do zwolnienia wewnętrznego tempa -...

Blog / 02.08.2019

                       Sugestywny pochód cieni. Nieczułych na wibrację otaczającego świata. Janusz lat 40. On chce i może, więc nie narzeka, nie czeka na ten lepszy zgoła czas, nie do końca mając świadomość, że i on jest...